Αρχιτέκτονας μηχανικός Θεσσαλονίκη Γεώργιος Σωφρονίδης