loader

Kilkis urban spaces January 8, 2015

1st Price in competition “Kilkis Urban Spaces” In collaboration with Eleni Georgiadou (architect) and Andreas Goumas (architect)

Mouschoudi Square January 8, 2015

Nominee in architectural competition “Toposima Thessaloniki” In collaboration with Mixalis Haztiparaskeuas, Dimitris Eleftheriadis, Irini Sapka, Fotini Gougoustamou, Haris Theodoulidis, Euagelia Iordanidou.

Kilkis Urban Spaces January 8, 2015

In collaboration with Dimitris Eleftheriadis and Yanis Kotsanis. Published in national newspaper “eleftheros Tupos”

Kozani x4 January 8, 2015

Nominee in Architectural Competition “Kozani X 4” In collaboration with Dimitris Eleftheriadis (architect) and Eleni Georgiadou (architect)